Kinderlogopedie

Sommige kinderen komen moeilijk tot spreken, anderen zijn niet altijd verstaanbaar of kunnen op school moeilijk verwoorden wat ze willen vertellen. Hoe klein een probleem soms ook lijkt, voor kinderen kunnen deze problemen vaak lastig zijn. Wij zien het als een uitdaging om spelenderwijs aan de slag te gaan, zodat kinderen ervaren dat leren ook heel leuk kan zijn. De praktijk heeft zeer veel expertise op het gebied van de behandeling van jonge kinderen en kinderen in de schoolleeftijd, maar ook kinderen die meertalig worden opgevoed.

Wij zien  in onze praktijk ook veel kinderen die zich anders ontwikkelen en daardoor andere behoeften hebben. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking, autistische kinderen of kinderen met een chromosoomafwijking, waaronder kinderen met het syndroom van Down. Kinderen en ouders ervaren problemen ieder op hun eigen manier. Wij bieden deze kinderen graag een plek om te leren en een helpende hand om met de wereld om hen heen te communiceren. Het leerproces van deze kinderen is vaak anders, individueler en zeer intensief.

De behandeling is gericht op het stimuleren van de individuele mogelijkheden van het kind en het adviseren en begeleiden van ouders. Er wordt hierbij natuurlijk rekening gehouden met de wensen van ouders en hun kind. Samen met ouders en eventuele andere behandelaars slaan wij een brug naar de wereld die communicatie heet. Wij zijn trots als kinderen daar in slagen.