Behandeling

In de praktijk worden verschillende logopedische behandelingen aangeboden. Dit kan zijn voor behandelingen gericht op problemen in de spraak- en taalontwikkeling, meertaligheid, articulatieproblemen, kinderen met lees- en spellingsproblemen, enz, maar wij behandelen ook baby’s en jonge kinderen met problemen op het gebied van het eten en drinken. Voor deze behandeling komen wij vaak bij u thuis.

Ieder kind is uniek. Na een eerste intake en onderzoek wordt in overleg met ouders behandeldoelen opgesteld die passen bij het kind en aansluiten bij de hulpvraag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (gestandaardiseerde) testen en onderzoeken om een goede beginsituatie te kunnen bepalen.

De praktijk bezit veel kennis van verschillende (behandel)methoden, waaronder behandeling voor kinderen met een TOS (taalontwikkelingsprobleem), communicatieve taaltherapie, OMFT (oefentherapie die gericht is op het verbeteren van een verstoorde evenwicht in het gebruik van de spieren in en om de mond), PROMPT (het aanleren van spraakbewegingen door de mondbewegingen te laten voelen) en PECS (communicatiemethode met behulp van pictogrammen). Maar we bieden ook behandelingen aan aan kinderen met (vermoeden van) autisme waarbij we met Hanen en het Meer dan Woorden programma werken.

Het is altijd mogelijk om een vrijblijvend logopedisch onderzoek aan te vragen omĀ  duidelijk te krijgen of behandeling wel of niet nodig is. Dit onderzoek wordt wel in rekening gebracht bij uw verzekering. De logopedist kan u dan ook meer informatie geven over de mogelijkheden en ingaan op de verschillende (behandel)methoden.