Praktijkinformatie

Openingstijden:

De praktijk Haren is alle dagen geopend van 8.30 tot 17.00/17.30 uur en indien nodig kunnen wij op medische indicatie op dinsdagavond huisbezoeken afleggen.

De praktijk in het MCHS (Hoogezand) is alle dagen geopend van 9.00 tot 17.30. Volwassenen kunnen daar op donderdag terecht.

Op de locatie Beijum (Groningen) werken wij op dit moment alleen op de woensdag van 12.30-17.30

Sinds kort werken wij ook op de Groninger Buitenschool in Haren. Op dit moment zijn wij daar op de vrijdagochtend aanwezig.

Logopedische behandeling:

Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed op voorwaarde dat met de zorgverzekeraar een behandelovereenkomst is afgesloten. Informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekering, maar u kunt ons ook bellen voor informatie. In 2020 heeft de praktijk met alle zorgverzekeringen een behandelovereenkomst. Ook voor 2021 zijn wij bij alle zorgverzekeringen aangesloten. Voor volwassenen geldt het eigen risico.

Verwijzing vindt plaats door de huisarts, consultatiebureau arts, medisch specialist, orthodontist of tandarts. U kunt ook gebruik maken van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), maar dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.  CZ, OHRA, Delta Lloyd en De Friesland vergoeden de Directe Toegang niet. Bent u verzekerd bij een van deze verzekeringen dan heeft u altijd een verwijzing nodig.

Voorwaarden, klachtenprocedures en patiëntenrechten:

Betalingsvoorwaarden

Klachtenfolder (NVLF)

Klachten- en geschillenregeling (WKKGZ)

Privacy reglement