Praktijkinformatie

Openingstijden:

De praktijk Haren is alle dagen geopend tot 17.00/17.30 uur en indien nodig kunnen wij op medische indicatie op dinsdagavond huisbezoeken afleggen. In de praktijk in het MCHS (Hoogezand) werken wij momenteel op de dinsdag, woensdag en vrijdag. Volwassenen kunnen daar op donderdag terecht. Op de locatie Beijum (Groningen) werken wij op dit moment alleen op de woensdag.

Logopedische behandeling:

Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed op voorwaarde dat met de zorgverzekeraar een behandelovereenkomst is afgesloten. Informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekering, maar u kunt ons ook bellen voor informatie. In 2019 heeft de praktijk met alle zorgverzekeringen een behandelovereenkomst.

Verwijzing vindt plaats door de huisarts, consultatiebureau arts, medisch specialist, orthodontist of tandarts. U kunt ook gebruik maken van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), maar dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.  CZ, OHRA, Delta Lloyd en De Friesland vergoeden de Directe Toegang niet. Bent u verzekerd bij een van deze verzekeringen dan heeft u altijd een verwijzing nodig.

 

Voorwaarden, klachtenprocedures en patiëntenrechten:

Betalingsvoorwaarden

Klachtenfolder (NVLF)

Klachten- en geschillenregeling (WKKGZ)

Privacy reglement