Praktijk

Logopediepraktijk Sylke Korn is een kinderpraktijk met een vestiging in het Centrum voor Kindertherapie in Haren, een vestiging in het Bewegingscentrum Junior in Groningen en een vestiging in het gezondheidscentrum Hoogezand Sappemeer in Hoogezand.  In de praktijk Hoogezand wordt samengewerkt met Logopediepraktijk Midden-Groningen, waardoor in deze vestiging ook volwassenen behandeld worden. Onze praktijk heeft een KIWA kwaliteitscertificaat.

Er worden diverse logopedische behandelingen aangeboden aan baby’s en (jonge) kinderen met  eet- en drinkproblemen en met communicatie- en spraaktaalproblemen

De praktijk heeft zeer veel expertise op het gebied van behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking, chromosoomafwijking en/of autisme spectrum stoornis.

sylke afbeelding

danielle afbeelding

Er zijn 3 logopedisten werkzaam in de praktijk.  Sylke Korn (logopedist/prelogopedist), Daniëlle de Vries (logopedist/linguïst) en Rianne Gerding (logopedist/prelogopedist)

De praktijk neemt deel aan het EKG (Eerstelijns Kindertherapeuten Groningen) aan het Eetteam Groningen  en aan het Kinderteam Hoogezand.  Daarnaast werkt de praktijk nauw samen met verschillende ziekenhuizen in de regio.