Praktijk –

Corona-update (26 maart 2021): 

Inmiddels zijn we in de praktijk al helemaal gewend aan alle regels rondom Corona. Toch is het belangrijk om up-to-date te blijven. Daarom blijven voor de praktijk de volgende regels gelden.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen. (RIVM richtlijn 30-9-2020).

  • Bij binnenkomst maakt elk kind gebruik van de desinfectiegels zoals deze in onze praktijk worden aangeboden.
  • Er mag bij kinderen die niet alleen mee naar de behandelruimte kunnen komen 1 ouder mee in de behandelkamer. Ook bij deze ouder wordt een afstand van minimaal 1.5 meter aangehouden. Ouders dienen tijdens het gehele bezoek een mond-neusmasker te dragen.
  • Na elke behandeling worden de contactpunten gedesinfecteerd.
  • Bij voorkeur werken wij in deze periode individueel met de kinderen en wacht de ouder in de wachtkamer. Natuurlijk wordt u aan het einde van de behandeling even bijgepraat over wat er tijdens de behandeling is gedaan en worden de oefening voor thuis uitgelegd.
  • Wij verzoeken iedereen (daar waar het kan) om niet met het hele gezin naar de praktijk te komen zodat volle wachtkamers voorkomen worden.
  • Indien u of uw kind niet naar de praktijk kan komen dan bieden wij graag een online behandeling aan via beeldbellen met WeSeeDO. Zo kan de behandeling toch gewoon doorgaan.

Mijn kind is verkouden. Mag ik naar de behandeling komen?

Nee, helaas niet. Ook kinderen kunnen Corona overdragen en als wij verkouden worden moeten we alle patiënten afzeggen. Dus bij verkoudheden bij het kind of bij gezinsleden van het kind graag de behandeling afzeggen.

Kinderen moeten ook thuisblijven als:

  • Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.
  • Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19. Graag de praktijk op de hoogte stellen zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.
  • Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
  • Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus.

Er zijn natuurlijk kinderen die chronische verkoudheidsklachten hebben ivm astha of KNO klachten. Overleg dan met de behandelaar.

Bij vragen neem vooral contact met ons op. De mobiele nummers van alle medewerkers staan onder het kopje ‘contact’ op onze website. Bij vragen kunt u gerust uw eigen behandelaar bellen. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logopediepraktijk Sylke Korn is een praktijk met een vestiging in het Centrum voor Kindertherapie in Haren, een vestiging in het Bewegingscentrum Junior in Groningen en een vestiging in het Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer in Hoogezand.  In de praktijk Hoogezand wordt samengewerkt met Logopediepraktijk Midden-Groningen, waardoor in deze vestiging ook volwassenen behandeld worden. Als praktijk verzorgen wij ook de logopedische behandelingen van de kinderen op de Groninger Buitenschool in Haren.

Er worden diverse logopedische behandelingen aangeboden, zoals logopedie voor kinderen met spraakproblemen, taalontwikkelingsproblemen, maar wij hebben ook een aantal logopedist-specialisten in huis.

Sylke Korn is gespecialiseerd in de preverbale logopedie (eet- en sylke afbeeldingdrinkproblemen, kauwontwikkelingsproblemen en kinderen met speekselverlies) en in de logopedische behandeling van zeer jonge kinderen die om welke reden dan ook moeilijk tot communicatie komen. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen met Down syndroom zijn of kinderen binnen het autisme spectrum, maar ook vaak kinderen die gewoon moeite hebben met het leren spreken. Sylke is een van de PROMPT therapeuten in de praktijk.

Danielle de Vries is naast logopedist ook linguist. Zij is gespecialiseerd in ldanielle afbeeldingees- en spellingsproblematiek en werkt veel met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen met articulatieproblemen. Haar onderzoeken als linguist zijn hierbij een grote meerwaarde. Zij is daarnaast ook PROMPT therapeut.

Henrieke van Elp werkt als kinderlogopedist m.n. met de jonge kinderen in de praktijk en is daarnaast in opleiding tot linguist.

Esther den Boer werkt op dit moment als kinderlogopedist in de praktijk en gaat zich de komende periode verder specialiseren in de eet- en drinkproblematiek bij kinderen.

De praktijk neemt deel aan het EKG (Eerstelijns Kindertherapeuten Groningen) aan het   Eetteam Groningen  en aan het eetteam van het   Kinderteam Hoogezand.  Daarnaast werkt de praktijk nauw samen met verschillende ziekenhuizen in de regio.