Eet- en drinkproblemen

Voedingsproblemen leveren vaak veel stress op bij ouders want eten en drinken zijn essentieel.

Voorbeelden van eet- en drinkproblemen zijn kinderen die veel spugen, zich verslikken, niet goed kunnen zuigen en kinderen die moeite hebben met het kauwen of met het eten van stukjes in de voeding. Sommige kinderen krijgen eten via een sonde, omdat gewone voeding niet lukt. Behandeling van deze problemen vallen onder de preverbale logopedie.

Er wordt gekeken naar de totale motoriek en de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kunnen worden. Er wordt gelet op de aan- of afwezigheid van reflexen en de spierspanning en de gevoeligheid in en rond de mond wordt onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht  of er goed gekauwd wordt.

Omdat ieder kind uniek is zoeken wij altijd samen met ouders naar de beste manier om het kind te helpen en te begeleiden.  De behandeling is er op gericht om het eten en drinken gemakkelijker en vooral plezieriger te laten verlopen, passend bij de mogelijkheden van het kind.

Wij vinden het belangrijk dat eten weer leuk wordt en dat kan alleen door een positieve aanpak. De behandeling van eet- en drinkproblemen vindt op verzoek en op verwijzing bij u thuis plaats.

Maar ook volwassenen kunnen slikproblemen of verslikken ervaren. Dit kan als gevolg van problemen in de hersenen zijn (CVA), maar ook na een operatie of als gevolg van spannings- of vermoeidheidsklachten of als gevolg van Covid 19. Samen met u en uw omgeving wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn om de slikklachten te verminderen en wordt bekeken of het slikken veilig is.

In de regio Groningen is de praktijk verbonden aan het Eetteam Groningen. Een unieke samenwerking tussen meerdere disciplines, waaronder een preverbaal logopedist, diëtist, kinderfysiotherapeut , orthopedagoog of gezinsbegeleider en een psycholoog. Het Eetteam Groningen ondersteunt  kinderen van 0-18 jaar, en hun ouders met eet-, drink en slikproblemen en overgewicht.

In de regio Hoogezand is de praktijk verbonden aan het Kinderteam Hoogezand. Vanuit dit Kinderteam neemt de logopedist deel aan het eetteam en het ontwikkelingsspreekuur. Er wordt hierin samengewerkt met de kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog. Waar nodig kunnen ook andere disciplines binnen het Kinderteam ingeschakeld worden.

Soms is het nodig om andere zorgverleners in te schakelen bij de begeleiding van uw kind. Dit gebeurt altijd in overleg met de verwijzer(s) en ouders.