Linguïstisch onderzoek bij kinderen

Als kinderen moeite hebben met de spraaktaalontwikkeling of kinderen hebben een diagnose TOS (taalontwikkelingsstoornis) dan hebben ze bijna altijd ook logopedie. Maar af en toe merken wij ook als logopedisten dat het toch heel lastig is om bepaalde problemen duidelijk te krijgen. In de gewone logopedische behandeling gaan kinderen wel vooruit, maar we blijven ondanks intensieve logopedie soms tegen dingen aanlopen die we niet meteen kunnen duiden. Ook de reguliere logopedische testen bieden dan een onvoldoende beeld van de taalontwikkeling. Sommige kinderen zijn niet betrouwbaar te testen met de taaltesten of er zijn specifieke behandeladviezen nodig.

In zo’n geval kan er linguïstisch onderzoek ingezet worden. Dit is een verdiepend taalonderzoek. Er wordt dan een analyse gemaakt van de spontane taal, die ons nog beter helpt om de spraakontwikkeling en de taalontwikkeling gedetailleerder in kaart te brengen. Zo’n analyse wordt gemaakt door linguïsten. Dit zijn universitair geschoolde taalkundigen. Bij ons in de praktijk is Daniëlle de Vries linguïst en zij neemt linguïstisch onderzoek af bij kinderen tussen de 2-8 jaar. 

Voor het linguïstisch onderzoek wordt er tijdens de behandeling een video opname gemaakt van ongeveer 20-30 minuten. Dit gesprekje wordt helemaal uitgeschreven en geanalyseerd. Hieruit komen adviezen en handvatten naar voren voor de logopedische behandeling waardoor uw kind ook die laatste hobbels in de spraak- of taalontwikkeling kan nemen.

Linguïstisch onderzoek is niet alleen voor de kinderen die naar onze praktijk komen, maar ook kinderen uit andere logopediepraktijken komen hiervoor in aanmerking. De behandelend logopedist krijgt altijd een gedetailleerd verslag van alle linguïstische onderzoeksresultaten met de daarbij behorende adviezen.

Dus ben jij als collega logopedist op zoek naar een linguïst voor linguïstisch onderzoek voor een van je cliënten, dan staan wij graag voor je klaar.

Linguïstisch onderzoek in de 1e lijn wordt helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraars.  Voor de kosten van linguïstisch onderzoek ontvangt u dus zelf een rekening. Een goede analyse kost veel tijd om uit te werken maar levert ook veel extra informatie op om in de behandeling mee verder te kunnen. 

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op. Daniëlle kan u hierover nog veel meer vertellen.  

Tarieven linguïstisch onderzoek:
Fonologische analyse van het Nederlands (FAN spraakanalyse)                  149,95
Bij de FAN analyse wordt de klankontwikkeling  in kaart gebracht, waarbij alle fonologische processen en fouten worden geanalyseerd.
Morfosyntactische analyse van het Nederlands (analyse van de zinsbouw d.m.v. de TARSP en de STAP)             149,95
Bij deze analyse wordt gekeken naar de opbouw van de zinnen en wordt bekeken in welke fase de zinsontwikkeling zit en of deze passend is bij de leeftijd.
Soms is het raadzaam en wenselijk om beide onderzoeken af te nemen. In dat geval geldt een pakketprijs van € 197,95.