Team

Sylke Korn

In 2007 ben ik, na al een tijd in een praktijk gewerkt te hebben, gestart met mijn eigen praktijk. Ik ben gespecialiseerd in voedingsproblemen,  slik- en kauwproblemen en werk als préverbaal logopedist ook veel met zuigelingen, kinderen met sondevoeding of andere eet- en drinkproblemen. Ik werk daarbij heel veel met zeer jonge kinderen die om welke reden dan ook moeilijk tot communicatie komen. Ik vind het telkens weer een uitdaging om de ingang te vinden waardoor kinderen wel met hun omgeving kunnen communiceren en daarbij ouders te adviseren zodat zij ook met hun kind kunnen communiceren. Dit zijn vaak jonge kinderen die het gewoon lastig vinden om te spreken en moeite hebben met het leren praten, maar het kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met Down syndroom  of andere syndromen of kinderen binnen het autisme spectrum (ASS). Elk kind is een uitdaging of het nu grote of kleine problemen ervaart. Ik ben Hanen gecertificeerd en ben 1 van de PROMPT therapeuten in de praktijk en ben als prelogopedist ook werkzaam binnen het Eetteam Groningen en het Kinderteam Hoogezand .  Daarnaast behandel ik volwassenen met post-COVID klachten of slikstoornissen. 

Daniëlle de Vries

Ik ben Daniëlle de Vries en ik werk sinds 2014 in de praktijk. Door het behalen van de master Neurolinguïstiek (Taalwetenschap) ben ik naast logopedist ook klinisch linguïst. Ik behandel voornamelijk kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS), articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten en aanvankelijke lees- en spellingsproblemen. Daarnaast voer ik als klinisch linguïst verdiepend taal- en spraakonderzoek uit door het analyseren van spontane taal, zodat ik adviezen kan geven en behandeldoelen kan opstellen die nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft.  Ik zie zowel de jonge kinderen met een TOS als de oudere kinderen met een TOS.  Ik ben 1 van de PROMPT therapeuten in de praktijk.

Janny Nieuwhof

Ik ben Janny Nieuwhof. Sinds juni 2022 ben ik werkzaam in de praktijk.  Naast de behandeling van kinderen in de diverse leeftijden en met diverse problemen zie ik ook veel volwassenen en ouderen. Ik ben PROMPT therapeut en heb me daarnaast binnen de praktijk wat meer toegelegd op de manuele fascilitatie van de larynx (MFL)  en volwassenen met spanningsklachten in het hoofd hals gebied, hyperventilatie, spreek- en stemstoornissen of volwassenen met overmatig boeren. Ik zie regelmatig ouderen met afasie of dysarthrie en ben aangesloten bij het CVA netwerk.