Team

Sylke Korn

In 2007 ben ik na al een tijd in een praktijk gewerkt te hebben, gestart met mijn eigen praktijk. Ik ben gespecialiseerd in voedingsproblemen,  slik- en kauwproblemen en werk als préverbaal logopedist ook veel met zuigelingen, kinderen met sondevoeding of andere eet- en drinkproblemen. Ik werk daarbij heel veel met zeer jonge kinderen die om welke reden dan ook moeilijk tot communicatie komen. Ik vind het telkens weer een uitdaging om de ingang te vinden waardoor kinderen wel met hun omgeving kunnen communiceren en daarbij ouders te adviseren zodat zij ook met hun kind kunnen communiceren. Dit zijn vaak jonge kinderen die het gewoon lastig vinden om te spreken en moeite hebben met het leren praten, maar het kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met Down syndroom  of andere syndromen of kinderen binnen het autisme spectrum (ASS). Elk kind is een uitdaging of het nu grote of kleine problemen ervaart. Ik ben Hanen gecertificeerd en ben 1 van de PROMPT therapeuten in de praktijk en ben als prelogopedist ook werkzaam binnen het Eetteam Groningen en het Kinderteam Hoogezand .

Daniëlle de Vries

Ik ben Daniëlle de Vries en ik werk sinds 2014r in de praktijk. Door het behalen van de master Neurolinguïstiek (Taalwetenschap) ben ik naast logopedist ook klinisch linguïst. Ik behandel voornamelijk kinderen met taalontwikkelingstoornissen (TOS), articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten en aanvankelijke lees- en spellingsproblemen. Daarnaast voer ik als klinisch linguïst verdiepend taal- en spraakonderzoek uit door het analyseren van spontane taal, zodat ik adviezen kan geven en behandeldoelen kan opstellen die nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Verder ben ik  ook PROMPT therapeut.

Henrieke van Elp

Ik ben Henrieke van Elp. Sinds september 2019 ben ik werkzaam in de praktijk. Ik werk afwisselend op de locaties in Hoogezand en Haren en op de Groninger Buitenschool. Naast dit werk ben ik in opleiding tot klinisch linguïst. Ik behandel voornamelijk (jonge) kinderen met spraak- taal- en communicatieproblemen en haal veel energie uit het werken met deze doelgroep. De flinke dosis enthousiasme waar ik over beschik, kan ik goed kwijt in mijn werk. Met heel veel plezier probeer ik van elke behandeling weer een succes te maken.

Esther den Boer

Mijn naam is Esther den Boer en sinds september 2020 ben ik werkzaam in de praktijk.
Voordat ik als logopedist begon heb ik 12 jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. Eveneens was ik werkzaam als musicus en muziekdocent op diverse muziekscholen. Als leerkracht heb ik van dichtbij ervaren hoe de ontwikkeling van kinderen wordt belemmerd en welke problemen en frustraties er kunnen ontstaan wanneer een kind zich niet goed kan uiten of wanneer het minder goed begrijpt wat anderen zeggen. Op de praktijk behandel ik kinderen met deze problemen op het gebied van de spraaktaalontwikkeling en begeleid ik ze op weg naar een zo optimaal mogelijk communicatieniveau. Naast de spraaktaalontwikkeling gaat mijn interesse uit naar de préverbale logopedie. Tijdens huisbezoeken behandel ik jonge kinderen tussen de 0-2 jaar en begeleid ik hun ouders, wanneer er sprake is van problemen bij het eten en drinken. Ik werk zowel op de praktijklocatie in Haren als in Hoogezand en maak deel uit van het Eetteam Groningen.