Logopedie

Logopedie bij kinderen

Sommige jonge kinderen komen niet of moeilijk tot spreken, anderen zijn niet altijd verstaanbaar, slissen of kunnen op school moeilijk verwoorden wat ze willen vertellen. Hoe klein een probleem soms ook lijkt, voor kinderen, maar ook voor ouders kunnen deze problemen vaak lastig zijn. Ieder kind is uniek. Wij zien het als een uitdaging om spelenderwijs aan de slag te gaan, zodat kinderen ervaren dat leren ook heel leuk kan zijn. De praktijk heeft zeer veel expertise op het gebied van de behandeling van jonge kinderen en kinderen in de schoolleeftijd, maar ook kinderen die meertalig worden opgevoed.

Wij zien in onze praktijk soms al hele jonge kinderen vanaf 14 maanden waarbij ouders twijfels hebben over de manier waarop hun kind de wereld in kijkt en communiceert met zijn of haar omgeving. Vaak spreken of communiceren deze kinderen nog niet, maar zien ouders toch dat het bij hun kind anders lijkt te gaan dan bij andere kinderen. Wij kijken daarin graag met u mee om te kijken hoe we deze kinderen kunnen stimuleren om wel tot spraaktaalontwikkeling te komen.

Daarnaast zien we in onze praktijk ook veel kinderen die zich anders ontwikkelen en daardoor andere behoeften hebben. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking, autistische kinderen (ASS) of kinderen met een chromosoomafwijking of syndroom, zoals bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down.

Kinderen en ouders ervaren problemen ieder op hun eigen manier. Wij bieden al deze kinderen graag een plek om te leren en een helpende hand om met de wereld om hen heen te communiceren. Het leerproces van deze kinderen is vaak anders, individueler en vaak zeer intensief.

De behandeling is gericht op het stimuleren van de individuele mogelijkheden van het kind en het adviseren en begeleiden van ouders. Er wordt hierbij natuurlijk rekening gehouden met de wensen van ouders en hun kind. Samen met ouders en eventuele andere behandelaars slaan wij een brug naar de wereld die communicatie heet. Wij zijn trots als kinderen daar in slagen.